Dołącz do czytelników
Brak wyników
Z praktyki ortopedy

Podstawowe zasady postępowania w leczeniu zachowawczym urazów...

Systematyczna aktywność fizyczna jest istotnym czynnikiem zmniejszającym śmiertelność spowodowaną chorobami układu krążenia i śmiertelność ogólną w populacji światowej. W ostatnich latach coraz większy odsetek ludzi stara się prowadzić zdrowy tryb życia i uprawiać sport przynajmniej w formie rekreacyjnej. Jest to pozytywne zjawisko. Niestety, część osób nie dostosowuje swojej kondycji i umiejętnoś...

3 września 2019

4/2018

Proces starzenia się społeczeństwa w Polsce pogłębia się, co wpływa na zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym na łamach naszego czasopisma skupiamy się na diagnostyce, następstwach i postępowaniu w sarkopenii.

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Tematy ostatnich wydań