Dołącz do czytelników
Brak wyników

Interesujący przypadek

Artykuł | 20 lipca 2018 | NR 5
300

Pacjent G.K., lat 74, zgłosił się z silnymi dolegliwościami lewej strony klatki piersiowej – przed tygodniem uraz bezpośredni głowy z utratą przytomności, uraz odcinka piersiowego kręgosłupa i żeber po stronie lewej – upadek w autobusie. 

Diagnozowany wstępnie w ramach SOR – wykonano tomografię komputerową (TK) głowy – bez krwiaka wewnątrzczaszkowego, rentgenogram (RTG) klatki piersiowej w projekcji przednio-tylnej (ang. anterior-posterior – AP) – bez złamań żeber w opisie, RTG odcinka piersiowego – podejrzenie złamania płytki granicznej T7 i T8, ale bez sklinowacenia kręgów.

Obecnie skargi na bóle żeber po stronie prawej, nieznaczna bolesność opukowa odcinka piersiowego, objaw szczytowy minus, bez objawów ubytkowych neurologicznych.

W badaniu ultrasonograficznym (USG) złamanie żeber 8–10 po stronie prawej w linii łopatkowej – 2 z nich z przemieszczeniem o 1/3 grubości, 2 pozostałe z minimalnym przemieszczeniem, widoczny obrzęk okostnowy.

...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy