Autor: Piotr Godek

lek. med.; Sutherland Medical Center, Warszawa.
 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Farmakologiczne leczenie choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego

Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych (ChZSK) stanowi jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych w populacji osób w wieku średnim i starszym. Wzrastająca zapadalność na nią związana jest z czynnikami genetycznymi i środowiskowymi. Leczenie tego schorzenia wymaga postępowania wielodyscyplinarnego, a leczenie farmakologiczne jest tylko jedną z opcji. W jego zakres wchodzi leczenie przeciwzapalne, przeciwbólowe, chondroprotekcyjne i wiskosuplementacja.

Czytaj więcej

Odcinek lędźwiowy kręgosłupa – elementy diagnostyki różnicowej

W artykule omówiono testy i objawy kliniczne użyteczne w diagnostyce różnicowej pacjenta z zespołem bólowym odcinka lędźwiowego. Przedstawiono algorytm badania klinicznego z zastosowaniem testów prowokacyjnych, testów uwolnienia oraz elementów badania funkcjonalnego. W wybranych przypadkach klinicznych poddano analizie obraz kliniczny i zaprezentowano sposób doboru testów prowadzący do postawienia hipotezy o pochodzeniu głównego generatora bólu. 

Cel: Podkreślenie znaczenia sygnałów alarmowych w badaniu podmiotowym i przedmiotowym oraz diagnostyki obrazowej jako niezbędnego ogniwa pełnej diagnostyki zespołów bólowych odcinka lędźwiowego. Wskazanie elementów badania klinicznego pozwalających na wstępne różnicowanie dominującego generatora bólu.

Czytaj więcej

Terapia kolagenowa w praktyce ortopedycznej – doświadczenia własne

Artykuł omawia biologiczne podstawy i uzasadnienie dla terapii kolagenowej w zakresie praktyki ortopedycznej. Charakteryzuje jeden z produktów dostępnych na polskim rynku, omawiając jego skład, drogi podania i potencjalne zastosowania.

Przytoczone przypadki kliniczne ukazują możliwości terapii kolagenowej stosowanej zarówno jako postępowanie wiodące, jak i jako uzupełnienie dla innych procedur leczniczych w zespołach bólowych narządu ruchu.
 

Czytaj więcej

Radiosynowektomia w praktyce ortopedy – doświadczenia własne

Radiosynowektomia (RS) jest od ponad 40 lat szeroko stosowaną na świecie metodą leczenia przewlekłych zapaleń stawów. Ze względu na rozprzestrzenienie chorób stawowych stanowi interesującą opcję leczenia miejscowego dla reumatologów i ortopedów. Zastosowanie RS wymaga znajomości charakterystyki dostępnych radiofarmaceutyków oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa w technice podania i opieki nad pacjentem. W artykule omówiono siedmioletnie doświadczenia własne autora zastosowania RS, głównie u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów.

Czytaj więcej

Kriolezja i termolezja w praktyce ortopedy – doświadczenia własne

Techniki miniinwazyjne leczenia bólu przewlekłego zasługują na zainteresowanie wobec licznych niepożądanych skutków ubocznych leczenia farmakologicznego. Przedstawiono wady i zalety kriolezji i termolezji, omawiając własne doświadczenia na podstawie 289 wykonanych zabiegów pod kontrolą ultrasonografii (USG). Z analizy materiału w grupie zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego zaobserwowano nieznacznie wyższy odsetek satysfakcji pacjentów po zabiegach kriolezji.

Czytaj więcej

Kolagen w iniekcjach okołokręgowych

W artykule omówiono zastosowanie kolagenu w iniekcjach okołokręgowych wykonywanych pod kontrolą ultrasonografii – okołokorzeniowych i okołostawowych oraz sposoby infiltracji tkanek miękkich okołokręgowo bez kontroli obrazowej. Spektrum omawianych przypadków to dyskopatia, zmiany zwyrodnieniowe stawów, stenoza kanału kręgowego oraz zespoły przeciążeniowe. W artykule zaprezentowano technikę iniekcji, algorytmy dawkowania oraz opieki nad pacjentem. 

Czytaj więcej

Iniekcje okołokręgowe pod kontrolą tomografii komputerowej z nawigacją laserową

W artykule zaprezentowano doświadczenia autora dotyczące wykorzystania tomografii komputerowej z nawigacją laserową w leczeniu zespołów bólowych odcinka lędźwiowego i stawu krzyżowo-biodrowego. Wykonywano iniekcje dodyskowe, okołostawowe i okołokorzeniowe z wykorzystaniem mieszaniny ozonu, leków steroidowych i miejscowych leków znieczulających, a także autologicznej surowicy własnej, tj. terapii Orthokine. Ze względu na bardzo wysoką skuteczność precyzyjnego pozycjonowania igły procedura odgrywa zasadniczą rolę w tzw. iniekcjach diagnostycznych u pacjentów na granicy leczenia operacyjnego.

Czytaj więcej