Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
22–24 września, Lublin

Artykuł | 22 lipca 2018 | NR 4
264

Wdniach 22–24 września odbył się w Lublinie XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Zorganizowany on został przez Katedrę Ortopedii, Klinikę Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, funkcję przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego sprawował dr hab. n. med. Jacek Gągała, a przewodniczącego Komitetu Naukowego – dr hab. n. med. Krzysztof Gawęda.

Na sześciu salach w 56 sesjach zaprezentowano ponad 420 prac, licząc łącznie wystąpienia ustne oraz plakaty. Na zjazd przyjechało ponad 1500 osób, obecni byli prelegenci z 13 krajów. Tematami wiodącymi była ortopedia onkologiczna oraz złamania miednicy i kończyny dolnej.

Obrady odbywały się w dwóch osobnych, ale położonych w sąsiedztwie budynkach o bardzo ciekawej architekturze. Rozeznanie w topografii i miejscu obrad początkowo było kłopotliwe, ale organizatorzy zadbali o dobre oznaczenie sal, co ułatwiło trafienie na odpowiednią sesję na czas.

W programie znalazły się dodatkowe bloki, takie jak EFORT Forum, oraz sesje tematyczne sekcji PTOiTr i sesja pielęgniarska skierowana do instrumentariuszek. Istotnym novum, które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, były przygotowane przez organizatorów – na czele z dr hab. n. med. Martą Tarczyńską – kursy kadawerowe i warsztaty szkoleniowe. Były one dedykowane szczególnie osobom młodszym, a skorzystało z nich ponad 100 osób. Przy wsparciu ośmiu firm przygotowano 10 warsztatów, podczas których eksperci prezentowali najnowsze techniki operacyjne i implanty.

Pewnym minusem był brak obniżonej opłaty dla osób w trakcie specjalizacji, co nie jest w zwyczaju podczas organizacji zjazdów krajowych czy zagranicznych. W przerwach pomiędzy sesjami można było zwiedzać stoiska blisko 70 firm, bardzo ciekawe i rozbudowane, na których wystawcy pokazali całe spektrum dostępnych obecnie rozwiązań. Wśród wystawców znalazły się firmy farmaceutyczne oferujące preparaty stosowane w or...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy