Miejscowa steroidowa terapia iniekcyjna w schorzeniach ortopedycznych – część III

Metody terapii

Niekorzystne działania steroidów podawanych miejscowo są często występującym zjawiskiem. W przy- padku ogólnej miejscowej steroidoterapii najczęściej występują wzrost ciśnienia tętniczego, hiperglikemia i posteroidowe zaczerwienienie twarzy. Do niekorzystnych miejscowych następstw steroidoterapii należą również miejscowe nasilenie bólu, miejscowe reakcje zapalne, zapalenie stawów, uszkodzenia ścięgien, miejscowe krwawienia, uszkodzenia nerwów, miejscowe martwice, zanik skóry i tkanki podskórnej. Przeciwwskazaniami do miejscowej iniekcyjnej steroidoterapii są uszkodzenia lub infekcje skóry, nadwrażliwość na podawane leki, złamania kości lub zagrażające uszkodzenia ścięgien, rozległe zniszczenia stawu, zaburzenia krzepnięcia grożące krwawieniem w miejscu iniekcji, obecność implantu w ostrzykiwanym stawie, nieustabilizowane nadciśnienie i niewyrównana cukrzyca. Przyjmuje się maksymalną ilość miejscowej terapii iniekcyjnej steroidami do czterech razy w roku do tej samej lokalizacji.

Precyzyjnie zaplanowana i przeprowadzona miejscowa steroidoterapia jest bardzo efektownym i efektywnym sposobem leczenia. U części pacjentów może stać się jedynym i całkowicie skutecznym leczeniem, u innych pozwala uzyskać poprawę umożliwiającą komfortowe przeprowadzenie właściwej terapii (operacyjnej lub zachowawczej, np. fizjoterapeutycznej). Powoduje to bardzo dużą popularność stosowania miejscowej steroidoterapii. Niestety, prowadzi także do niewłaściwych jej zastosowań, przez co często jest ona nieskuteczna lub nawet skutkuje działaniami niepożądanymi.
Z jednej strony niekorzystne, wręcz szkodliwe miejscowe lub ogólne działania steroidów są możliwym i nierzadko występującym zjawiskiem, szczególnie gdy nie przestrzega się zaleceń dotyczących ilości aplikowanych steroidów. Z drugiej strony otyłość czy choroba nadciśnieniowa, niesłusznie traktowane jako następstwa jednorazowej steroidoterapii, prowadzą do negowania tego sposobu leczenia i utraty przez niektórych pacjentów tej jednak bardzo wartościowej opcji terapeutycznej. Powstawaniu szkodliwego bałaganu informacyjnego sprzyjają bardzo aktywne w tematach zdrowotnych media społecznościowe i wyszukiwarki internetowe, w pierwszej kolejności Google. Z tego powodu ponad połowa lekarskich porad specjalistycznych w pewnym momencie przekształca się w dyskusję o informacjach uzyskanych przez pacjentów z wymienionych źródeł. Zirytowani tymi zjawiskami, po ich szczegółowej analizie, redaktorzy „New York Times” 16 grudnia 2018 r. umieścili na pierwszej stronie swojego dziennika tytuł Dr. Google Is a Liar (tłum. Dr Google to kłamca) z podtytułem Fake medical news threatens our lives (tłum. Nieprawdziwe wiadomości medyczne zagrażają naszemu życiu) [1]. Wydaje się, że bałagan informacyjny dotyczący faktów i mitów związanych z miejscową steroidoterapią po ponad 70 latach jej stosowania ma jednak dużo wspólnego z opisanymi mechanizmami [2]. 
Miejscowa steroidoterapia – co należy podkreślić – jest łatwo dostępnym sposobem leczenia. Z jednej strony...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 4 wydania czasopisma "Praktyczna Ortopedia i Traumatologia"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO