Dołącz do czytelników
Brak wyników

Artykuł sponsorowany

27 listopada 2020

NR 20 (Listopad 2020)

Studium przypadku: UC-II® niezdenaturowany kolagen typu II

0 190

Zdrowie stawów: profil oczekiwań konsumentów

Konsumenci, bez względu na wiek, coraz częściej starają się zachować mobilność poprzez sport lub aktywność fizyczną. Aktywny styl życia ma niekiedy swoją cenę: kości i stawy, a także poruszające je mięśnie, ścięgna, chrząstki i więzadła łatwo ulegają uszkodzeniom i chorobom.
Według raportu Bone and Joint Initiative z 2014 r. [1] schorzenia układu ruchu to najczęściej zgłaszane dolegliwości w populacji do 65. roku życia i drugie najczęstsze – po chorobach układu krążenia – w populacji powyżej 65. roku życia.
Chociaż wszelkiego rodzaju bóle i choroby stawów określa się zwykle jako reumatyzm, w rzeczywistości wyróżnia się ponad 100 odmian zapalenia stawów i podobnych schorzeń. Choroby stawów mogą wystąpić – i występują – u osób w różnym wieku, różnej płci i różnego pochodzenia etnicznego. W USA są najważniejszą przyczyną niepełnosprawności.
Konsumenci mają zróżnicowane potrzeby i problemy zdrowotne: od młodych sportowców uprawiających sporty, kiedy to stawy poddawane są działaniu dużych sił, przez młodszych, aktywnych seniorów w wieku 50–65 lat, chcących utrzymać swój „kapitał” kostny, elastyczność i dobrą kondycję stawów, po osoby starsze, pragnące zachować zdolność do poruszania się. Wszyscy oni poszukują rozwiązań, choć czynią to w różnym stopniu.
We wszystkich tych grupach wiekowych pojawiają się obawy dotyczące mobilności, jednak przeciętny przedstawiciel tzw. pokolenia millennialsów (26–39 lat) niepokoi się stanem swoich kości i stawów w mniejszym stopniu. O wiele większy popyt na produkty wspierające zdrowie narządów ruchu można zaobserwować wśród tzw. pokolenia X (40–55 lat) i osób w wieku 56–75 lat. W tych grupach wiekowych wysoki popyt na takie produkty napędzają aktywni seniorzy, pragnący zachować dotychczasową mobilność i poziom aktywności.

POLECAMY

Istniejące możliwości leczenia zmian zwyrodnieniowych w stawach

Ponieważ stawy sportowców są poddawane wysokim i wielokierunkowym obciążeniom i powtarzającym się urazom, zmiany zwyrodnieniowe w obrębie ważnych tzw. stawów podporowych można w tej grupie zaobserwować u osób stosunkowo młodych. Jak dotąd nie wynaleziono jeszcze substancji leczącej chrząstkę stawową. Leczenie zmian w obrębie chrząstki nadal polega przede wszystkim na podawaniu we wstrzyknięciach kwasu hialuronowego, niekiedy w połączeniu ze środkami miejscowo znieczulającymi (mogącymi uszkadzać komórki chrząstki).
W leczeniu bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów powszechnie stosuje się niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), pomimo ich dobrze znanego, niekorzystnego działania na układ pokarmowy oraz czynność nerek. Zalecając je rutynowo, lekarze często zapominają o znaczącym wpływie tych leków na podwyższenie ciśnienia tętniczego. U osób przyjmujących NLPZ stwierdza się także istotnie wyższą umieralność z powodu chorób układu krążenia i częstsze występowanie zawałów mięśnia sercowego. Niekiedy ten efekt jest widoczny po zaledwie kilku tygodniach stosowania tych leków [2].

UC-II® – alternatywny suplement

UC-II® (niezdenaturowany kolagen typu II) pozyskuje się z mostków kurcząt w specjalnym, opatentowanym nieenzymatycznym procesie produkcyjnym w niskiej temperaturze, dzięki czemu możliwe jest zachowanie skuteczności działania kolagenu w wyjątkowej, niezdenaturowanej postaci. Dostępne są różne preparaty do stosowania doustnego.
UC-II ma interesujący mechanizm działania, który nie sprowadza się do utrzymywania wysokich stężeń w obrębie stawów naturalnie występującej w chrząstce stawowej substancji po podaniu doustnym. Uważa się, że działanie preparatu polega na rozwoju doustnej tolerancji na drodze interakcji pomiędzy biologicznie czynnym składnikiem UC-II® i komórkami odpornościowymi w kępkach Peyera w jelicie cienkim. Regulatorowe limfocyty T powstające w wyniku tej interakcji mogą wytwarzać w stawach przeciwzapalne cytokiny, co z kolei może prowadzić do złagodzenia objawów i uruchomienia procesów naprawczych w stawach.
W kilku badaniach klinicznych wykazano, że suplementacja UC-II® ma korzystne działanie na stawy nie tylko u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów, ale także u zdrowych dorosłych. W 2002 r. Bagchi et al. wykazali w niewielkim badaniu pilotażowym (bez grupy placebo) klinicznie znaczące korzyści dla stawów w grupie kobiet z chorobami stawów, dzięki suplementacji UC-II® po 42 dniach stosowania preparatu [3]. Podobne korzyści potwierdzono następnie w dwóch kontrolowanych badaniach klinicznych (Crowley et al. i Lugo et al.) u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych. Suplementacja UC-II® była w tych badaniach istotnie bardziej skuteczna wg skali WOMAC niż podawanie glukozaminy i chondroityny [4]. W trzecim randomizowanym badaniu klinicznym z kontrolą placebo (Lugo et al) stwierdzono, że suplementacja UC-II® istotnie skraca czas do ustąpienia bólu po wysiłku, w porównaniu z wartościami sprzed leczenia u zdrowych osób dorosłych, odczuwających ból stawów po wchodzeniu po schodach. Suplementacja UC-II® była ogólnie dobrze tolerowana. Skuteczna dawka dobowa wynosiła 40 mg [5].
 


Opracowanie postaci leku

Właściwą rolę w optymalizacji wyników ekonomicznych UC-II® i atrakcyjności pro...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 4 wydania czasopisma "Praktyczna Ortopedia i Traumatologia"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy